ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਦੀ ਧੁਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੁਣਦਾ ਹੈ।

Reading Time: 2 minutes “ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ […]

ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋ ਪਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ

Reading Time: 2 minutes ਜਿੰਦ ਜਾਨ (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ) “ਜਿੰਦ ਜਾਨ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਥਾਹ ਮੁੱਲ […]

ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੇਸ: ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਰੀਅਰ

Reading Time: 3 minutes ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ […]

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ

Reading Time: 9 minutes ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵਾਂ […]